Tài liệu học tập UEB

Các học liệu cần thiết và nhiều tài liệu bổ trợ phục vụ quá trình học tập của sinh viên Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN đã được Cộng đồng sinh viên kinh tế NCKH (RCES)  tổng hợp và cập nhật liên tục từ năm 2014 – 2017. Các bạn có thể xem và download toàn bộ tài liệu ôn thi gồm giáo trình, sách tham khảo và slide bài giảng các môn học để hỗ trợ tốt nhất cho quá trình học tập và ôn luyện của mình.

 

 

 

#A

Advance Mathematics

#C

Các thị trường và định chế tài chính

Chính sách công

#D

Đàm phán quốc tế

Đấu thầu quốc tế

Đầu tư quốc tế

Đầu tư tài chính

Định giá doanh nghiệp

Đường lối Đảng Cộng Sản

#E

E – Commerce

#H

Hệ thống thông tin kế toán

#I

International Business

International Economics

International Finance

International Investment

International Management

International Trade

#K

Kế toán quản trị

Kế toán tài chính

Kế toán thuế

Kĩ năng làm việc nhóm

Kĩ năng mềm

Kiểm toán căn bản

Kinh doanh quốc tế

Kinh tế chính trị quốc tế

Kinh tế công cộng

Kinh tế đối ngoại Việt Nam

Kinh tế Đông Á và Đông Nam Á

Kinh tế lượng

Kinh tế môi trường

Kinh tế nhân lực

Kinh tế phát triển

Kinh tế quốc tế

Kinh tế thể chế

Kinh tế thế giới & Hội nhập kinh tế quốc tế

Kinh tế tiền tệ ngân hàng

Kinh tế vi mô

Kinh tế vĩ mô

#L

Lịch sử học thuyết kinh tế

Lịch sử văn minh thế giới

Logic học

Logistic

Luật kinh doanh quốc tế

Luật kinh tế

Lựa chọn công cộng

#M

Macroeconomics

Marketing quốc tế

Microeconomics

#N

Nguyên lý kế toán

Nguyên lý Marketing

Nguyên lý thống kê kinh tế

Nhà nước pháp luật đại cương

Nhà nước và công ty toàn cầu

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mark – Lenin

#P

Phân tích chi phí và lợi ích

Phân tích chính sách kinh tế – xã hội

Phân tích tài chính

Phương pháp nghiên cứu kinh tế

#Q

Quản lý đầu tư

Quản lý môi trường

Quản trị đa văn hoá và xuyên quốc gia

Quản trị học

Quản trị logistics và chuỗi cung ứng

Quản trị rủi ro tài chính

Quản trị tài chính quốc tế

#T

Tài chính doanh nghiệp 1

Tài chính doanh nghiệp 2

Tài chính quốc tế

Thanh toán quốc tế

Thẩm định dự án đầu tư

Thị trường và các định chế tài chính

Thuế

Thương mại điện tử

Thương mại quốc tế

Tiếng Anh

Tiếng Nhật

Tin học cơ sở

Toán cao cấp

Toán kinh tế

Tư tưởng Hồ Chí Minh

#X

Xác suất thống kê

Ngoài ra còn có thêm 1 số giáo trình và sách tham khảo thêm ở link dưới:

Chúc các bạn sử dụng những tài liệu trên một cách hiệu quả để học tập và ôn luyện thật tốt.

Cộng đồng sinh viên kinh tế nghiên cứu khoa học (RCES)