NHỮNG ĐẶC QUYỀN KHI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TẠI CỘNG ĐỒNG RCES

  NHỮNG ĐẶC QUYỀN KHI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TẠI CỘNG ĐỒNG RCES ________________________ Đơn đăng ký: https://tinyurl.com/DangkyThanhvienGen10 Link Booklet: https://tinyurl.com/BookletTuyenThanhvien-Gen10  Địa chỉ nhận đơn đăng ký: rces.info@gmail.com Link sự kiện: https://fb.me/e/1F3lhhUGu ________________________ Nghiên cứu khoa học đóng một vai trò quan trọng trong việc mở rộng hiểu biết của chúng ta về thế giới xung quanh và tìm ra giải pháp cho các vấn đề khác nhau...
Read More

CHÍNH THỨC MỞ ĐƠN TUYỂN THÀNH VIÊN RCES GEN 10

CHÍNH THỨC MỞ ĐƠN TUYỂN THÀNH VIÊN RCES GEN 10 ________________________ Đơn đăng ký: https://tinyurl.com/DangkyThanhvienGen10 Link Booklet: https://tinyurl.com/BookletTuyenThanhvien-Gen10  Địa chỉ nhận đơn đăng ký: rces.info@gmail.com Link sự kiện: https://fb.me/e/1F3lhhUGu ________________________ Cá voi xanh là loài sinh vật lớn nhất hành tinh, chúng giao tiếp với nhau bằng tiếng kêu trong tần số từ 15 đến 25 Hz. Nhưng ngoài biển khơi rộng lớn kia, có những chú cá voi có ...
Read More