Slider sinh nhật
Slide 1
Slide 2

CHUYÊN MỤC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN SỐ 02.2020

CHUYÊN MỤC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN SỐ 02.2020

Hành trình Nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đang bắt đầu bước vào giai đoạn “nước rút”. Để tiếp bước cho hành trình, đồng thời tiếp nối thành công của “Chuyên mục Nghiên cứu khoa học sinh viên” những số đầu tiên, Cộng đồng sinh viên kinh tế nghiên cứu khoa học RCES đã phối hợp với nhóm sinh viên nghiên cứu tiếp tục xuất bản "Chuyên mục Nghiên cứu khoa học sinh viên" số 02.2020 dưới sự bảo trợ của Phòng Tạp chí và Xuất bản và Phòng NCKH & HTPT trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Nội dung của Chuyên mục Nghiên cứ...

Đọc tiếp

NHỮNG BÀI ĐĂNG MỚI NHẤT

DEFENSE TRIAL 2021 CHÍNH THỨC KHỞI ĐỘNG

DEFENSE TRIAL 2021 CHÍNH THỨC KHỞI ĐỘNG

DEFENSE TRIAL 2021 CHÍNH THỨC KHỞI ĐỘNG Hành trình nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2020...
TỔNG KẾT R-TALK MÙA 7: “VỮNG BƯỚC NGHIÊN CỨU”

TỔNG KẾT R-TALK MÙA 7: “VỮNG BƯỚC NGHIÊN CỨU”

Tiếp nối thành công của những mùa trước, nằm trong kế hoạch thực hiện dự án I RESEARCH, chiều ngày 2...
CHUYÊN MỤC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN SỐ 02.2020

CHUYÊN MỤC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN SỐ 02.2020

Hành trình Nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đang bắt đầu bước vào g...

Lỗi đạo văn trong nghiên cứu khoa học và cách phòng tránh

Tôi có thể tìm những tài liệu nghiên cứu tin cậy tại đâu?

Làm thế nào để tìm ra đề tài nghiên cứu? (Phần 1)