Vài nét về hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường ĐHKT

Trường ĐHKT chuyển giao kết quả nghiên cứu cho Hội đồng Lý luận Trung ương, ngày 22/4/2013
Trường ĐHKT chuyển giao kết quả nghiên cứu cho Hội đồng Lý luận Trung ương, ngày 22/4/2013

Nhằm xây dựng Trường Đại học Kinh tế (ĐHKT) – ĐHQGHN theo định hướng đại học nghiên cứu với chất lượng cao, tiệm cận dần với đẳng cấp khu vực và thế giới trong tương lai, hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của trường hướng tới những mục tiêu cơ bản:

1. Nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập;

2. Đóng góp tích cực vào quá trình hoạch định chính sách phát triển kinh tế – xã hội và phát triển doanh nghiệp của Việt Nam;

3. Nâng cao năng lực nghiên cứu của các giảng viên trẻ và xây dựng những nhóm nghiên cứu mạnh trong các lĩnh vực mà trường đang đào tạo và nghiên cứu;

4. Góp phần xây dựng Nhà trường trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới nghiên cứu về kinh tế và kinh doanh trong nước cũng như quốc tế, đồng thời trở thành một địa chỉ hấp dẫn để các học giả trong và ngoài nước đến nghiên cứu, học tập và trao đổi ý tưởng, kết quả nghiên cứu;

5. Nâng cao mức thu nhập cho các cá nhân thực hiện nghiên cứu cũng như tăng cường phúc lợi cho Nhà trường.

Là một đại học được thành lập không lâu nhưng Trường ĐHKT đã và đang khẳng định được vị trí của mình ở trong nước cũng như trên thế giới. Hoạt động NCKH của Trường ĐHKT có một số đặc thù như: nghiên cứu gắn liền với đào tạo và mang tính mở; kết hợp giữa nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, giữa các phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng. Nhà trường tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các giảng viên, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh có thể phát huy tính chủ động, sáng tạo của mình trong việc thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, Nhà trường đóng vai trò định hướng và điều phối các hoạt động nghiên cứu cũng như chủ trương đa dạng hóa nguồn lực tài chính cho nghiên cứu.

Hoạt động nghiên cứu của Trường ĐHKT phát triển theo định hướng: nghiên cứu phục vụ trực tiếp công tác quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường; nghiên cứu các vấn đề có liên quan đến thực tiễn và chính sách phát triển kinh tế – xã hội và doanh nghiệp; nghiên cứu những vấn đề liên ngành mới cũng như những vấn đề cấp bách, nảy sinh trong quá trình vận hành và phát triển của nền kinh tế nói chung và của Trường ĐHKT – ĐHQGHN nói riêng.

Một số kết quả tiêu biểu:

label icon 3Trường ĐHKT tăng cường hoạt động NCKH bằng phát huy nội lực, tích cực phát triển quan hệ hợp tác quốc tế nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động nghiên cứu khoa học.

label icon 3Trường ĐHKT đã nghiệm thu 3 đề tài cấp Nhà nước đạt loại xuất sắc và đang triển khai 06 đề tài cấp Nhà nước; trên 90 đề tài/đề án cấp Bộ và cấp Đại học Quốc gia Hà Nội; 3 đề tài được nhận Giải thưởng công trình khoa học tiêu biểu ĐHQGHN; Số lượng các bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước đều tăng qua các năm. Đặc biệt, các bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế có uy tín ngày càng được tăng cao (các báo được xếp hạng trong ISI, SCOPUS); Xuất bản 14 đầu sách chuyên khảo.

label icon 3Trường ĐHKT đã xây dựng và duy trì được các nhóm nghiên cứu đặc thù với các sản phẩm nghiên cứu chuyên biệt. Nhóm nghiên cứu kinh tế vĩ mô với sản phẩm nghiên cứu là “Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam”; Nhóm nghiên cứu quản trị kinh doanh bền vững với sản phẩm nghiên cứu về lĩnh vực năng suất và chất lượng; Nhóm nghiên cứu về biến đổi khí hậu với sản phẩm lượng giá kinh tế tác động của biến đổi khí hậu và tai biến thiên nhiên.

label icon 3Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên là một trong những hoạt động mang tính truyền thống và là thế mạnh của Trường ĐHKT. Liên tục trong nhiều năm liền (từ năm 2009 đến nay), sinh viên Trường ĐHKT đã đạt được nhiều giải thưởng cao của ĐHQGHN (nay đổi thành Giải thưởng Công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc cấp ĐHQG), Bộ Giáo dục và Đào tạo (Giải thưởng Tài năng khoa học trẻ Việt Nam), Vifotech và Thành đoàn Hà Nội, Huy hiệu tuổi trẻ sáng tạo của Trung ương Đoàn, Giải thưởng Vừ A Dính dành cho sinh viên dân tộc thiểu số đạt giải cấp Bộ, v.v … như: Giải thưởng Vifotech các năm 2008, 2007; Giải Nhất Giải thưởng Tài năng khoa học trẻ Việt Nam các năm 2013, 2011, 2010, 2009; Giải Nhì Giải thưởng Tài năng khoa học trẻ Việt Nam các năm 2014, 2008; Giải Ba Giải thưởng Tài năng khoa học trẻ Việt Nam các năm 2014, 2012, 2010, 2007; Giải Nhất Giải thưởng Công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc cấp ĐHQG các năm 2013, 2012, 2011; Giải Ba Giải thưởng Công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc dành cho sinh viên cấp ĐHQG các năm 2015, 2014.

label icon 3Bắt đầu từ năm 2009, Trường ĐHKT đã triển khai thực hiện Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam. Đây là ấn phẩm quan trọng trong lĩnh vực kinh tế Việt Nam hiện đại do các chuyên gia của trường thực hiện, được xuất bản thường niên với 2 ấn phẩm tiếng Việt và tiếng Anh. Đến năm 2012, chuỗi ấn phẩm đã xuất bản được 05 số và nhận được sự quan tâm đặt hàng của các cơ quan Nhà nước cũng như các tổ chức quốc tế.

label icon 3Các hội nghị/hội thảo do Trường ĐHKT tổ chức đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo quan khách quốc tế (là các đại sứ, tham tán, các diễn giả nổi tiếng là các giáo sư, nhà khoa học,… từ nhiều nước trên thế giới); các quan chức trong nước và các nhà hoạch định chính sách). Nhà trường đã tổ chức và tham gia tổ chức thành công một số hội thảo quốc gia và quốc tế như: Hội thảo khoa học quốc tế “Sản xuất bền vững và Quản trị môi trường” được tổ chức vào tháng 10/2012; Hội thảo quốc tế “Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam” được tổ chức vào tháng 11/2011; Hội thảo quốc tế “Giáo dục xanh vì sự phát triển bền vững” được tổ chức vào tháng 10/2010;…

Hội thảo công bố báo cáo kinh tế thường niên Việt Nam năm 2013

Tại Hội thảo công bố báo cáo kinh tế thường niên Việt Nam năm 2013
của Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN

Trường ĐHKT – ĐHQGHN
(Nguồn: ueb.vnu.edu.vn)