PGS.TS. Nguyễn Anh Thu l– Phó Hiệu trưởng nhà trường lên phát biểu khai mạc hội nghị