Tuyển thực tập sinh nghiên cứu khoa học 2015 – 2016

intern nghien cuuTHÔNG TIN CHUNG

Hội nghiên cứu (MRA) Thành lập dưới sự bảo trợ của Trung tâm Nghiên cứu vào năm 2014, hoạt động theo nguyên tắc chủ động dưới sự điều hành của Trung tâm nghiên cứu – Viện Kinh tế và Thương mai QUốc tế – Đại học Ngoại Thương

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

 • Nghiên cứu các vấn đề kinh tế và thương mại Quốc tế
 • Đấu thầu, phối hợp và triển khai các dự án nghiên cứu trong nước và nước ngoài
 • Phát triển các ấn phẩm khoa học, học tập, nghiên cứu và kinh doanh
 • Kết nối nguồn lực giữa trường ĐH với cộng đồng doanh nghiệp thông qua dịch vụ nghiên cứu thị trường.

SỨ MẠNG

Xây dựng MRA thành nơi hội tụ và đảm bảo tốt điều kiện tốt nhất để các thành viên tham gia có điều kiện áp dụng các kiến thức và kỹ năng trở thành các nghiên cứu viên có kiến thức và kỹ năng chuyên nghiệp trong lĩnh vực nghiên cứu nói riêng và nghiên cứu thị trường nói chung

TẦM NHÌN

>> 2015: Trở thành nhóm sinh viên đầu tiên tại Viêt Nam thực hiện các dự án do Doanh Nghiệp hoặc đấu thầu độc lập các dự án nghiên cứu có từ nguồn ngân sách.

 • Xây dựng thương hiệu có uy tín trên thị trường cung cấp dịch vụ nghiên cứu tại Miền Bắc
 • Thực hiện 3 dự án nghiên cứu trong năm 2015

>> 2016: Mở rộng dịch vụ có thể thực hiện nghiên cứu thị trường tại 2 miền Bắc Nam thông qua kết nối giữa các trường Đại học.

 • Thực hiện 10 dự án nghiên cứu thị trường theo yêu cầu

>> 2017: Top 5 đơn vị nghiên cứu thị trường tại Việt Nam

 • Giá trị cốt lõi: Kết nối, sáng tạo, chuyên nghiệp và hiệu quả.

MỘT SỐ ĐẦU VIỆC TRONG NĂM 2015

Hoàn hiện và cập nhật website và các dịch vụ nghiên cứu tai 02 website: ieit.edu.vn và research.ieit.edu.vn. ( hiện tại trung bình 5 yêu cầu nghiên cứu thị trường/tháng)

 • Hoàn thiện và cải tiến bản tin kinh tế gửi đến cho DNVN. (Mỗi bản tin có 20 phản hồi tốt về nội dung. )
 • Phát triển năng lực thành viên thông qua chào hàng dự án nghiên cứu thị trường do DN yêu cầu. ( Tất cả các thành viên đều hiểu được dịch vụ và quy trình thực hiện 1 nghiên cứu thị trương, nắm được cách chào hàng cơ bản)
 • Điều phối, tổ chức và thực hiện các dự án nghiên cứu thị trường chào hàng thành công.
 • Được đào tạo và thực hành công cụ phân tích định lượng SPSS. (Hiểu được SPSS là gì, sử dụng ở đâu, nhập liệu và xử lý số liệu đơn giản)
 • Xây dựng đề án nghiên cứu: chỉ số cạnh tranh ngành theo từng khu vực trên thế giới  ( đã có đề tài nghiên cứu cơ sở chỉ cần viết đề hoàn thiện)
 • Hỗ trợ Viện trong việc viết thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học đấu thầu nghiên cứu khoa học.

QUYỀN LỢI CỦA THÀNH VIÊN

 • Học hỏi từ việc chào hàng nghiên cứu thị trường do DN yêu cầu, hiểu được DNVN hiện tại đang vướng mắc ở đâu trong hoạt động nghiên cứu thị trường.
 • Được nhận thù lao theo ngân sách của từng dự án đấu thấu thành công.
 • Được chứng nhận của Viện Kinh tế và Thương mại theo từng dự án.
 • Được hướng dẫn về nghiên cứu để có thể tự viết các nghiên cứu độc lập.
 • Có cơ hội đăng bài trên tạp chí Kinh tế Đối Ngoại hoặc các Tạp chí chuyên nghành về kinh tế  trên cơ sở các nghiên cứu đã thực hiện.

Ứng viên quan tâm đăng ký và nộp CV online tại đây.

(Theo ieit.edu.vn)