Cơ hội tham gia Diễn đàn Sinh viên Châu Á GPAC 2016 tại ĐQGH Seoul, Hàn Quốc

GPACPhòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển, trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN xin trân trọng thông báo về việc tuyển chọn sinh viên tham dự Diễn đàn sinh viên châu Á GPAC2016. GPAC (Global Partnership of Asian Colleges) – Diễn đàn quốc tế thường niên dành cho sinh viên lĩnh vực kinh tế – kinh doanh của các trường Đại học khu vực Châu Á nhằm tăng cường sự giao lưu, học hỏi thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học và giao lưu văn hóa.
  • Thời gian: Từ ngày 20/08/2016 đến ngày 26/08/2016
  • Địa điểm: Trường Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc
  • Chương trình Hội thảo: Theo phụ lục đính kèm

Điều kiện sinh viên tham dự:

  • Có công trình nghiên cứu khoa học (tiếng Anh) phù hợp với chủ đề của Diễn đàn năm nay (phụ lục đính kèm)
  • Có khả năng giao tiếp / trình bày NCKH bằng tiếng Anh

Kinh phí (sinh viên tự túc) gồm:

  • Chi phí nộp cho Ban tổ chức (Đại học Quốc gia Seoul) ước tính khoảng 390USD/người, tương đương 8,600,000VNĐ/người (bao gồm chi phí ăn, ở, đi lại trong thời gian 7 ngày của Diễn đàn trừ các bữa ăn của ngày Free Tour)
  • Chi phí vé máy bay khứ hồi, lệ phí visa, bảo hiểm và các chi phí cá nhân khác.

Vậy đề nghị các đơn vị thông báo đến sinh viên về Diễn đàn GPAC2016 tại trường Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc. Đơn đăng kí tham dự (theo mẫu) gửi về Phòng NCKH&HTPT trước ngày 16 tháng 6 năm 2016.

Địa chỉ liên hệ: Nguyễn Bích Hà – Phòng NCKH&HTPT; Email: hanb@vnu.edu.vn, SĐT: 043 754 7506 máy lẻ 716.

Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác Phát triển
(Theo ueb.edu.vn)