LIÊN HỆ

Các cá nhân hoặc tổ chức có thể liên hệ với Cộng đồng sinh viên kinh tế nghiên cứu khoa học (RCES) qua các kênh sau:

► Email: rces.info@gmail.com
► Website: http://rces.info/
► Hotline: 0942 000 579 (Mr.Vượng) hoặc 0976 164 938 (Ms Nguyên)
 

Hoặc bạn có thể điền vào biểu mẫu phía dưới. Cộng đồng RCES sẽ phản hồi lại bạn trong vòng 24 giờ tính từ thời điểm tiếp nhận. Xin chân thành cảm ơn!