CHUYÊN MỤC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN SỐ 1 NĂM 2020

chuyen-muc-NCKH-SV_1.2020-1

Tiếp nối thành công của Chuyên mục Nghiên cứu khoa học sinh viên số đầu tiên, năm học 2020, dưới sự hỗ trợ từ phía trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội, Ban cố vấn, Cộng đồng sinh viên kinh tế Nghiên cứu khoa học (RCES) đã cùng với những nhóm sinh viên Nghiên cứu trong trường đã hoàn tiếp tục hoàn thành và cho ra số tiếp theo của Chuyên mục Nghiên cứu khoa học sinh viên.

Chuyên mục NCKH sinh viên nhằm công bố các ý tưởng, kết quả nghiên cứu chất lượng liên quan đến lĩnh vực kinh tế của sinh viên trong và ngoài Trường ĐHKT, kết nối cộng đồng học thuật hỗ trợ thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên. Bên cạnh đó còn là kênh thông tin xây dựng hình ảnh Trường ĐHKT theo định hướng đại học nghiên cứu.

Xem chi tiết số 1.2020 tại:

Các bài viết thuộc “Chuyên mục Nghiên cứu khoa học sinh viên” số 1.2020 bao gồm 3 phần: Bài tóm tắt nghiên cứu của các nhóm Nghiên cứu của sinh viên trường ĐHKT đã đạt giải cao trong năm học 2019 – 2020. Tổng hợp sự kiện Kinh tế nổi bật năm 2020 và một số bài tóm tắt những quyển sách hay về Kinh tế trên thế giới.

Đây sẽ là một kho tài liệu quý giá dành cho sinh viên tham gia Nghiên cứu khoa học nói riêng và những sinh viên kinh tế nói chung. RCES xin thay mặt những bạn sinh viên gửi tới những thầy cô đã tham gia cố vấn cùng những sinh viên đã góp phần hoàn thành “Chuyên mục Nghiên cứu khoa học sinh viên” số 1.2020.

—-

Thư và bài viết về “Chuyên mục Nghiên cứu khoa học sinh viên” gửi theo địa chỉ:

Cộng đồng sinh viên kinh tế Nghiên cứu khoa học RCES

►Hotline: 0917 068 870 (Ms. Ánh)

►Email: ngocanhrces@gmail.com

>> Xem thêm: Chuyên mục Nghiên cứu Khoa học sinh viên số 2