SLIDE TUYEN CTV GEN 5 2
Slider Hi K64

CHUYÊN MỤC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN SỐ 1 NĂM 2020

CHUYÊN MỤC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN SỐ 1 NĂM 2020

Tiếp nối thành công của Chuyên mục Nghiên cứu khoa học sinh viên số đầu tiên, năm học 2020, dưới sự hỗ trợ từ phía trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, Ban cố vấn, Cộng đồng sinh viên kinh tế Nghiên cứu khoa học (RCES) đã cùng với những nhóm sinh viên Nghiên cứu trong trường đã hoàn tiếp tục hoàn thành và cho ra số tiếp theo của Chuyên mục Nghiên cứu khoa học sinh viên.Chuyên mục NCKH sinh viên nhằm công bố các ý tưởng, kết quả nghiên cứu chất lượng liên quan đến lĩnh vực kinh tế của sinh viên trong và ngoài T...

Đọc tiếp

NHỮNG BÀI ĐĂNG MỚI NHẤT

RCES TUYỂN THÀNH VIÊN THẾ HỆ THỨ 7

RCES TUYỂN THÀNH VIÊN THẾ HỆ THỨ 7

 CHUYẾN BAY MANG SỐ HIỆU RCESER-07 MỞ BÁN VÉ ONLINE❗ Tấm vé đặc biệt dành ri...
CHUYÊN MỤC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN SỐ 1 NĂM 2020

CHUYÊN MỤC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN SỐ 1 NĂM 2020

Tiếp nối thành công của Chuyên mục Nghiên cứu khoa học sinh viên số đầu tiên, năm học ...
CHUYÊN MỤC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN

CHUYÊN MỤC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN

Hành trình mang tên Nghiên cứu khoa học sinh viên tại UEB đang bắt đầu bước vào giai đoạn nước rút...

Lỗi đạo văn trong nghiên cứu khoa học và cách phòng tránh

Tôi có thể tìm những tài liệu nghiên cứu tin cậy tại đâu?

Làm thế nào để tìm ra đề tài nghiên cứu? (Phần 1)