Những thành tích ấn tượng của RCESer

RCESer 1
Cộng đồng sinh viên kinh tế nghiên cứu khoa học (RCES) tự hào là nơi quy tụ của các sinh viên UEB nghiên cứu khoa học xuất sắc nhất tại UEB hiện nay. Trong 2 năm gần nhất, tất cả các giải thưởng cao nhất trong hoạt động nghiên cứu dành cho sinh viên UEB đều thuộc về các thành viên của RCES từ các giải thường vòng cấp Khoa, cấp trường, cấp Đại học Quốc gia, cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo và tại các diễn đàn giao lưu học thuật quốc tế. Ngoài ra, các RCESer tài năng còn giành được nhiều thành tích khác...
More