CHUYÊN MỤC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN SỐ 9 (12/2023)

Tiếp nối thành công những số trước, Cộng đồng Sinh viên Kinh tế Nghiên cứu khoa học (RCES) đã phối hợp với các nhóm sinh viên nghiên cứu tiếp tục xuất bản Chuyên mục Nghiên cứu khoa học Sinh viên số 9 (Tháng 12/2023). Đây là Chuyên mục được bảo trợ bởi Phòng Tạp chí & Xuất bản cùng Phòng Nghiên cứu Khoa học & Hợp tác Phát triển Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Xem chi tiết Chuyên mục Nghiên cứu khoa học Sinh viên số 9 (Tháng 12/2023) tại đây: Chuyên mục Nghiên cứu khoa ...
Read More