Quy định trình bày báo cáo nghiên cứu dành cho sinh viên ĐHKT

UEB-VNU Logo

Bạn đã biết quy định trình bày báo cáo nghiên cứu dành cho sinh viên Đại học Kinh tế? Thời điểm nước rút của mùa nghiên cứu năm nay đã tới, hãy nhanh chóng hoàn thiện công trình theo quy định về nội dung và hình thức dành cho các công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên UEB chúng mình nhé! Cộng đồng RCES chúc các nhóm sinh viên UEB hoàn thành công trình nghiên cứu khoa học với kết quả cao nhất!

Mục lục

label icon 3 Về nội dung

Thứ tự các nội dung trình bày trong bản báo cáo nghiên cứu của sinh viên như sau:

 • Trang bìa báo cáo nghiên cứu
 • Lời cảm ơn
 • Mục lục
 • Danh mục từ viết tắt
 • Danh mục bảng
 • Danh mục hình
 • Mở đầu
  • 1.1. Tính cấp thiết của đề tài
  • 1.2. Tình hình nghiên cứu
  • 1.3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
  • 1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  • 1.5. Phương pháp nghiên cứu (Lưu ý: Mục này trình bày ngắn gọn nếu có chương về Phương pháp nghiên cứu riêng).
  • 1.6. Đóng góp của đề tài
 • 1.7. Kết cấu của đề tài
 • Nội dung chính (các chương)
 • Kết luận
 • Danh mục tài liệu tham khảo
 • Phụ lục (Nếu có)

Lưu ý: 

 • Bản báo cáo nghiên cứu được nộp cùng với 01 bản tóm tắt tiếng Việt (1 trang) và 01 bản tóm tắt tiếng Anh (1 trang) trình bày ngắn gọn về Tên đề tài, Sinh viên thực hiện, Giảng viên hướng dẫn, Mục tiêu nghiên cứu, Nội dung nghiên cứu, Kết quả nghiên cứu.
 • Nếu được lựa chọn bảo vệ tại vòng cấp trường, sinh viên chuẩn bị thêm 1 bản tóm tắt 10 trang, trình bày các nội dung quan trọng của công trình nghiên cứu.

label icon 3 Về hình thức

 • Font chữ: Times New Roman, cỡ chữ 13 hoặc 14
 • Căn lề: Lề trên, lề trái (3.5 cm); lề dưới (3 cm); lề phải (1.5 cm)
 • Giãn cách dòng: 1.5 line
 • Số trang: 40 – 60 trang (không tính lời cảm ơn, tài liệu tham khảo và phụ lục)
 • Bìa đóng: Bìa màu A4 (có thể đóng nilon)

label icon 3 Một số minh họa và lưu ý để có format đẹp

1. Mục lục

Mục lục nên chỉ hiển thị đến cấp độ 3 (tối đa đến cấp độ 4) và được đánh hoàn toàn bằng số, không sử dụng chữ để đánh mục lục.

Trình bày mục lục nghiên cứu

2. Danh mục từ viết tắt

Danh mục từ viết tắt được sắp xếp theo Alphabet và gồm một số nội dung cần trình bày như ví dụ bên dưới.

Danh mục từ viết tắt

3. Danh mục bảng, hình

Tên bảng, hình được đánh theo format: Số của chương. số thứ tự (Ví dụ các bảng và hình ở chương 1 được đánh số từ 1.1 đến 1.n). Danh mục bảng và danh mục hình được sắp xếp theo thứ tự theo chương và gồm một số nội dung cần trình bày như ví dụ bên dưới.

Danh mục bảng, hình

4. Đánh số trang

– Trang bìa không đánh số trang.

– Danh mục từ viết tắt, danh mục bảng, danh mục hình: Đánh số trang theo format i, ii, iii, …

– Từ phần Mở đầu đến hết Phụ lục: Đánh trang theo format 1, 2, 3, …

– Số trang được đánh ở chính giữa, phía dưới của mỗi trang.

(*) Nội dung được tham khảo từ: www.ueb.vnu.edu.vn

Cộng đồng sinh viên kinh tế nghiên cứu khoa học (RCES)