Ảnh 19

Vinh danh 5 nhóm tác giả đạt giải Nhất NCKH SV cấp Trường