Giới thiệu phần mềm SPSS

Phần mềm SPSSTrong nghiên cứu kinh tế liên quan tới việc phân tích các dữ liệu sơ cấp và thống kê dữ liệu. SPSS là phần mềm được đông đảo thành viên trong cộng đồng nghiên cứu ưu tiên sử dụng vì giao diện đồ họa trực quan và khả năng phân tích hiệu quả. Đặc biệt trong các trường đại học, việc sử dụng SPSS làm công cụ nghiên cứu đang hết sức phổ biến. Hãy cùng RCES tìm hiểu về phần mềm này và áp dụng vào đề tài nghiên cứu của mình nhé!

Mục lục

1. Gii thiu chung

SPSS (Statistical Product and Services Solutions) là một phần mềm thống kê, được sử dụng phổ biến trong nghiên cứu xã hội như tâm lý học, tiếp thị và xã hội học. Hiện nay SPSS ngày càng được sử dụng nhiều hơn trong nghiên cứu thị trường và cả lĩnh vực quản trị. SPSS cung cấp một hệ thống quản lý dữ liệu và khả năng phân tích thống kê với giao diện đồ họa thân thiện bao gồm trình đơn mô tả và các hộp thoại đơn giản.

SPSS là phần mềm chuyên dụng xử lý thông tin sơ cấp – thông tin được thu thập trực tiếp từ đối tượng nghiên cứu. Thông tin được xử lý là thông tin định lượng (có ý nghĩa về mặt thống kê). SPSS là một hệ thống phần mềm thống kê toàn diện được thiết kế để thực hiện tất cả các bước trong các phân tích thống kê từ những thông kê mô tả (liệt kê dữ liệu, lập đồ thị) đến thống kê suy luận (tương quan, hồi quy…).

SPSS cùng với AMOS còn cho phép các nhà nghiên cứu sử dụng các kỹ thuật phân tích định lượng bậc cao như phân tích bằng phương tình cấu trúc (SEM) cho phép đo lường và kiểm định nhiều mô hình lý thuyết. Hiện nay phần mềm SPSS đang được sử dụng rộng rãi trong thống kê phân tích số liệu. Đặc biệt trong các trường đại học, việc sử dụng SPSS làm công cụ nghiên cứu đang hết sức phổ biến.

Trang chủ: http://www.ibm.com/software/analytics/spss/

2. Chc năng chính

Nội dung của SPSS rất phong phú và đa dạng bao gồm từ việc thiết kế các bảng biểu và sơ đồ thống kê, tính toán các đặc trưng mẫu trong thống kê mô tả, đến một hệ thống đầy đủ các phương pháp thống kê phân tích như:

 • So sánh các mẫu bằng nhiều tiêu chuẩn tham số và phi tham số (Nonparametric Test), các mô hình phân tích phương sai theo dạng tuyến tính tổng quát (General Linear Models), các mô hình hồi quy đơn biến và nhiều biến, các hồi quy phi tuyến tính (Nonlinear), các hồi quy Logistic.
 • Phân tích theo nhóm (Cluster Analysis).
 • Phân tích tách biệt (Discriminatory Analysis).
 • Và nhiều chuyên sâu khác (Advanced Statistics).

Các chức năng chính của SPSS bao gồm:

 • Nhập và làm sạch dữ liệu.
 • Xử lý biến đổi và quản lý dữ liệu.
 • Tóm tắt, tổng hợp dữ liệu và trình bày dưới các dạng biểu bảng, đồ thị, bản đồ.
 • Phân tích dữ liệu, tính toán các tham số thống kê và diễn giải kết quả.

3. Ứng dng ca SPSS

SPSS có thể là đủ để giúp các nhà khoa học thực hiện việc xử lý số liệu nghiên cứu nói chung và trong nghiên cứu các mảng chuyên ngành khác nhau của mình, ví dụ:

 • Nghiên cứu tâm lý học: tâm lý tội phạm, tâm lý học sinh-sinh viên…
 • Nghiên cứu xã hội học: Đánh giá chất lượng dịch vụ, ý kiến của người dân, thống kê y tế…
 • Nghiên cứu thị trường: nghiên cứu và định hướng phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường; sự hài lòng của khách hàng…
 • Nghiên cứu kinh doanh: Dự định mua sản phẩm, xu hướng chấp nhận một sản phẩm, dịch vụ. Định vị thương hiệu trên các thuộc tính sản phẩm, dịch vụ…
 • Nghiên cứu đa dạng sinh học, trong phát triển nông lâm nghiệp…
 • Phân tích thực trạng, tìm ra nhân tố ảnh hưởng, dự đoán được xu hướng xảy ra tiếp theo.

Một số đề tài có thể sử dụng bằng phần mềm SPSS:

 • Đánh giá sự hài lòng của khách hàng: Sử dụng các mô hình SERVQUAL. Gronroos (Nordic Model), ROPMIS… và các biến thể từ các mô hình này.
 • Đánh giá sự hài lòng của người lao động (Job satisfaction): Mô hình JDI. Minesota…
 • Đánh giá chấp nhận các hệ thống thông tin: Sử dụng mô hình Chấp nhận công nghệ (TAM), thành công hệ thống thông tin (ISS), mô hình TRA, TPB (Ajzen), E-Cam…
 • Đánh giá xu hướng chuyển đối, rào cản chuyển đối trong lĩnh vực thương mại điện tử, viễn thông.
 • Đánh giá sự hài lòng của học viên, sinh viên: Sử dụng mô hình CEQ, SERVQUAL.
 • Đánh giá việc thu hút đầu tư vào các địa phương khác nhau: Mô hình sử dụng các thuộc tính địa phương, marketing địa phương.

4. Ngun tài liu tham kho v SPSS

Tài liu tham kho:

[1] Giới thiệu chung về phần mềm SPSS (Nguồn: Tại đây)

[2] SPSS là gì và các ứng dụng. (Nguồn: Tại đây)

[3] Giới thiệu về phần mềm SPSS (Nguồn: Tại đây)

[4] SPSS là gì? (Nguồn: Tại đây)

Cng đng sinh viên kinh tế nghiên cu khoa hc (RCES)