Dung

Nguyễn Thùy Dung, Giải Nhì NCKHSV Khoa Kế toán – Kiểm toán năm 2015