Cơ cấu tổ chức của Cộng đồng sinh viên kinh tế NCKH (RCES)

CộCo cau to chuc thumbnailng đồng sinh viên kinh tế nghiên cứu khoa học (RCES) có cơ cấu tổ chức gồm 3 ban chính: Ban quản trị dự án, Ban điều phối dự án và Ban hỗ trợ dự án. Chức năng chính của từng ban này như sau:

  • Ban QUẢN TRỊ DỰ ÁN: Thực hiện các chức năng quan trọng nhất là hoạch định, quản trị nhân sự và kiểm soát toàn bộ quá trình triển khai và thực hiện các dự án của RCES nhằm đảm bảo đạt được các mục tiêu mỗi dự án đề ra. Ngoài ra, Ban QUẢN TRỊ DỰ ÁN còn có nhiệm vụ phát triển những dự án hiện có và nghiên cứu để thực hiện những dự án mới có tính khả thi và mang lại hiệu quả khi thực hiện. Người đứng đầu của Ban QUẢN TRỊ DỰ ÁN là Chủ tịch của Cộng đồng sinh viên kinh tế NCKH (RCES), các thành viên còn lại trong ban là các Phó Chủ tịch.
  • Ban ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN: Thực hiện chức năng thực thi các quyết định của Ban QUẢN TRỊ DỰ ÁN, điều phối linh động các hoạt động trong mỗi dự án nhằm đảm bảo thực hiện được các mục tiêu đề ra. Bên cạnh đó, Ban ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN còn có nhiệm vụ tham mưu cho ban QUẢN TRỊ DỰ ÁN để đưa ra các quyết định hợp lí nhất.
  • Ban HỖ TRỢ DỰ ÁN: Thực hiện chức năng hỗ trợ các điều phối viên để thực hiện các hoạt động, chương trình trong đề án nhằm đảm bảo thực hiện được các mục tiêu đề ra. Bên cạnh đó, mọi ý tưởng từ ban HỖ TRỢ DỰ ÁN luôn rất được khuyến khích và luôn được Ban ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN và Ban QUẢN TRỊ DỰ ÁN lắng nghe, bởi mỗi RCESer đều luôn nhiệt huyết, sáng tạo và không ngừng đổi mới; và việc lắng nghe mọi ý tưởng, ý kiến là điều cần thiết tại RCES.

Cơ cấu tổ chức RCES

Sơ đồ cơ cấu tổ chức của RCES

Để thực hiện được thành công nhiều dự án cùng lúc, Ban HỖ TRỢ DỰ ÁN được chia thành các ban chức năng nhỏ hơn nhằm hỗ trợ các Điều phối viên của các dự án: Ban Sự Kiện, Ban Nội Dung, Ban Nhân sự, Ban Truyền thông. Mỗi điều phối viên trong Ban ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN sẽ là người dẫn dắt của mỗi ban chức năng này. Dưới đây là chức năng chi tiết của từng ban này:

– Ban SỰ KIỆN:

Thực hiện công tác tổ chức tất cả các chương trình, hoạt động thuộc các dự án và các chương tình, hoạt động nội bộ theo kế hoạch đã được lên từ trước. Trước khi mỗi chương trình diễn ra, Ban này có nhiệm vụ lên kế hoạch chi tiết về việc tổ chức chương trình và phối hợp với các Ban khác để kiểm soát mọi việc nhằm thực hiện được thành công chương trình với mục tiêu đề ra. Một số công việc chi tiết của Ban Sự Kiện là: xây dựng kịch bản cho các chương trình, điều phối các thành viên trong ekip chuẩn bị và hỗ trợ cho chương trình, liên hệ với các ban khác để kiểm soát tình hình, liên hệ về địa điểm tổ chức, nhận feedback và đánh giá sau mỗi chương trình, thực hiện các công tác hậu cần đảm bảo cho chương trình diễn ra thành công, …

– Ban NỘI DUNG:

Thực hiện công tác xây dựng và biên tập nội dung cho tất cả các chương trình, hoạt động thuộc dự án và các chương trình, hoạt động nội bộ theo kế hoạch đã được lên từ trước. Ban Nội dung có vai trò quan trọng và ảnh hưởng lớn tới thành công của chương trình. Đặc biệt tại RCES, ban Nội dung là ban liên quan và có năng lực tốt nhất về hoạt động nghiên cứu khoa học. Một số công việc của Ban Nội dung gồm có: xây dựng nội dung cho các chương trình thuộc các dự án; xây dựng nội dung cho các chương trình phát triển năng lực chuyên môn dành cho thành viên; biên tập các nội dung quan trọng để đăng tải trên các kênh truyền thông của RCES; liên hệ và làm việc với các khách mời cho các nội dung đặt hàng với mỗi chương trình, …

– Ban NHÂN SỰ:

Hỗ trợ Ban QUẢN TRỊ DỰ ÁN thực hiện công tác quản trị nhân sự để đảm bảo nguồn lực cần thiết nhằm đạt được mục tiêu thực hiện của các dự án trong kế hoạch. Ban Nhân sự có chức năng lựa chọn nhân sự, sắp xếp nhân sự vào đội nhóm, quản lí và giám sát năng lực mỗi thành viên của RCES để xây dựng chương trình đào tạo phù hợp dành cho mỗi RCESer. Với vai trò đặc biệt quan trọng, những người trong ban Nhân sự đều được lựa chọn và đánh giá rất kĩ lưỡng bởi Ban QUẢN TRỊ DỰ ÁN và Ban ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN để quản lí những tài năng khác của RCES.

– Ban TRUYỀN THÔNG:

Thực hiện công tác truyền thông cho tất cả các hoạt động thuộc các dự án và các hoạt động nội bộ của RCES nhằm hỗ trợ các Ban khác hoàn thành được các mục tiêu đề ra. Ngoài ra, Ban này có vai trò vô cùng quan trọng khi thực hiện công việc xây dựng thương hiệu và nâng cao hình ảnh của RCES. Một số công việc của ban này gồm có: Xây dựng và thực hiện các chiến dịch truyền thông; quảng bá cho các hoạt động, chương trình trước khi diễn ra và đưa tin sau khi diễn ra, thiết kế các ấn phẩm truyền thông; biên tập video cho các chương trình; xây dựng nội dung cho các bài viết; quản trị các kênh truyền thông của RCES gồm có fanpage, website và email; …

 Cộng đồng sinh viên kinh tế nghiên cứu khoa học (RCES)