Giới thiệu Team Đối Ngoại

Team Đối Ngoại được ví như hình ảnh đại diện của RCES, đóng vai trò chủ chốt  khi thực hiện công việc xây dựng thương hiệu, nâng tầm và quảng bá hình ảnh RCES đến các đối tác, các nhà tài trợ và các câu lạc bộ trong và ngoài trường. Điều đặc biệt của Team Đối Ngoại tại Cộng đồng RCES là nơi đây tập hợp những thành viên xuất sắc và phù hợp nhất với công tác đối ngoại, được lựa chọn từ tất cả RCESers đang hoạt động tại bất kì ban nào.   Team Đối Ngoại thực hiện các công việc như: đạ...
More

Giới thiệu ban Nhân sự

Nhân lực luôn là nguồn tài nguyên quý giá nhất đối với mọi tổ chức. Hiểu được điều ấy, ban Nhân sự của cộng đồng RCES luôn tích cực hoạt động để nâng cao chất lượng nguồn tài nguyên quý giá ấy nhằm đảm bảo nguồn lực chủ chốt cho sự thành công của mọi dự án. Ban Nhân sự tại Cộng đồng RCES đảm nhiệm những công việc như tuyển chọn, điều phối và kiểm soát hiệu quả hoạt động của nhân sự, đánh giá năng lực mỗi thành viên và xây dựng các chương trình phát triển kĩ năng mềm dành riêng cho RCESers...
More

Giới thiệu Ban Sự kiện

Trong mỗi chương trình, Ban Sự kiện đóng vai trò như người nhạc trưởng, bao quát cả quá trình, kết nối các bộ phận với nhau. Được biết đến là những người “đi sớm, về muộn”, Ban Sự Kiện thực hiện công tác tổ chức tất cả các chương trình, hoạt động thuộc các dự án và các hoạt động nội bộ của Cộng đồng RCES. Ban Sự kiện thực hiện những công việc như: xây dựng kịch bản cho chương trình, tổ chức sự kiện và điều phối các thành viên trong ekip chuẩn bị và hỗ trợ cho chương trình, thực hiện công ...
More

Giới thiệu ban Nội dung

Ban Nội dung có vai trò cốt lõi trong mỗi dự án của Cộng đồng RCES, ảnh hưởng trực tiếp tới thành công của mỗi chương trình. Đặc biệt, tại RCES, ban Nội dung là ban có liên quan và có năng lực mạnh nhất về hoạt động Nghiên cứu khoa học. Cộng tác viên và Thành viên ban Nội dung cùng thực hiện những công việc như: xây dựng và biên tập nội dung cho các chương trình thuộc các dự án của RCES; các chương trình phát triển năng lực chuyên môn cho RCESers; biên tập các nội dung quan trọng để đăng tải lê...
More

Giới thiệu Ban Truyền thông

Ban Truyền thông đóng vai trò vô cùng quan trọng khi thực hiện công việc xây dựng thương hiệu và quảng bá hình ảnh của RCES đến các cá nhân và tổ chức khác, tới các bạn sinh viên trong và ngoài UEB. Bên cạnh đó, ban Truyền thông còn thực hiện nhiệm vụ trợ giúp các ban khác hoàn thành những mục tiêu đề ra thông qua các chiến truyền thông dịch thực hiện theo suốt các chương trình. Cộng tác viên và thành viên ban Truyền thông có nhiệm vụ lên ý tưởng và kế hoạch cho các chiến dịch truyền thông ...
More

RCES – Nơi các thành viên được không ngừng phát triển năng lực bản thân

Một trong những điều khác biệt tại RCES chính là các thành viên có cơ hội được tham gia ở nhiều vị trí trong các vai trò và các ban hoạt động khác nhau trong suốt quá trình hoạt động. Những thử thách mới và những trải nghiệm mới luôn chờ đón các RCESer khi tham gia vào các đội nhóm được thay đổi cho mỗi dự án được thực hiện. Với tinh thần đó, "Get inspired - Take challenge - Gain experience" là slogan hoạt động của Cộng đồng sinh viên kinh tế nghiên cứu khoa học (RCES).  Liên tục gia tăng giá tr...
More

Cơ cấu tổ chức của Cộng đồng sinh viên kinh tế NCKH (RCES)

Co cau to chuc thumbnail
Cộng đồng sinh viên kinh tế nghiên cứu khoa học (RCES) có cơ cấu tổ chức gồm 3 ban chính: Ban quản trị dự án, Ban điều phối dự án và Ban hỗ trợ dự án. Chức năng chính của từng ban này như sau: Ban QUẢN TRỊ DỰ ÁN: Thực hiện các chức năng quan trọng nhất là hoạch định, quản trị nhân sự và kiểm soát toàn bộ quá trình triển khai và thực hiện các dự án của RCES nhằm đảm bảo đạt được các mục tiêu mỗi dự án đề ra. Ngoài ra, Ban QUẢN TRỊ DỰ ÁN còn có nhiệm vụ phát triển những dự án hiện có và nghiên...
More

Giới thiệu về Cộng đồng sinh viên kinh tế nghiên cứu khoa học (RCES)

RCES Thumbnail
RCES – Cộng đồng sinh viên kinh tế nghiên cứu khoa học được viết tắt từ tên Tiếng Anh “Research Community for Economics Students”. RCES ra đời ngày 25/10/2014 và được bảo trợ và cố vấn bởi Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác Phát triển, trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Ở phạm vi hoạt động mở hơn một câu lạc bộ, RCES là một cộng đồng quy tụ các sinh viên Đại học Kinh tế cùng có quan tâm đến hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) và muốn phát triển năng lực bản thân thông qua các hoạt động trong...
More