CHUYÊN MỤC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN SỐ ĐẦU TIÊN

Hành trình mang tên Nghiên cứu khoa học sinh viên tại UEB đang bắt đầu bước vào giai đoạn nước rút. Để tiếp bước cho hành trình, dưới sự chỉ đạo Hiệu trưởng nhà trường Thầy Nguyễn Trúc Lê, giảng viên trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội, Cộng đồng sinh viên Kinh tế Nghiên cứu khoa học RCES đã cùng với những nhóm sinh viên Nghiên cứu trong trường đã hoàn thành số đầu tiên của Chuyên mục Nghiên cứu khoa học sinh viên.

Chuyên mục Nghiên cứu khoa học sinh viên nhằm công bố các ý tưởng, kết quả nghiên cứu chất lượng liên quan đến lĩnh vực kinh tế của sinh viên trong và ngoài Trường ĐHKT, kết nối cộng đồng học thuật hỗ trợ thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên. Bên cạnh đó còn là kênh thông tin xây dựng hình ảnh Trường ĐHKT theo định hướng đại học nghiên cứu.

Các bài viết thuộc Chuyên mục Nghiên cứu khoa học sinh viên số đầu tiên gồm 3 phần: Bài tóm tắt nghiên cứu của các nhóm Nghiên cứu của sinh viên trường ĐHKT đã đạt giải cao trong năm học 2018 – 2019, Tổng hợp sự kiện Kinh tế năm 2019 và một số bài tóm tắt những quyển sách hay về Kinh tế trên thế giới.

Xem chi tiết số đầu tiên:

Đây sẽ là một kho tài liệu quý giá dành cho sinh viên tham gia Nghiên cứu khoa học nói riêng và những sinh viên kinh tế nói chung. RCES xin thay mặt những bạn sinh viên gửi tới những thầy cô đã tham gia cố vấn cùng những sinh viên đã góp phần hoàn thành Chuyên mục Nghiên cứu khoa học sinh viên số đầu tiên.


Thư và bài viết về Chuyên mục Nghiên cứu khoa học sinh viên gửi theo địa chỉ:

Cộng đồng sinh viên kinh tế Nghiên cứu khoa học RCES

►Hotline: 0917 068 870 (Ms.Ánh)

►Email: ngocanhrces@gmail.com