Đề thi UEB

Để phục vụ mục đích ôn tập của sinh viên, đề thi nhiều môn học của trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc Gia Hà Nội đã được Cộng đồng sinh viên kinh tế NCKH (RCES) tổng hợp à liên tục cập nhật. Các bạn có thể truy cập vào đường dẫn dưới đây để xem và download toàn bộ đề thi của trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc Gia Hà Nội được tổng hợp và cập nhật từ năm 2014 – 2017 để hỗ trợ tốt nhất cho quá trình học tập và ôn luyện của bạn.

#C

Chính sách công

#D

Đầu tư quốc tế

#H

Hạch toán môi trường

#K

Kế toán tài chính

Kinh doanh quốc tế

Kinh tế chính trị học

Kinh tế công cộng

Kinh tế Đông Á và Đông Nam Á

Kinh tế lượng

Kinh tế môi trường

Kinh tế nhân lực

Kinh tế phát triển

Kinh tế tiền tệ ngân hàng

Kinh tế vi mô 1

Kinh tế vĩ mô 1

Kinh tế vĩ mô 2

#L

Lịch sử các học thuyết kinh tế

Logistic

Luật kinh tế

Lựa chọn công cộng

#M

Marketing quốc tế

#N

Nguyên lý kế toán

Nguyên lý Marketing

Nguyên lý quản trị kinh doanh

Nguyên lý thống kê kinh tế

Nhà nước và pháp luật đại cương

#P

Pháp luật tài chính ngân hàng

Phân tích chi phí và lợi ích

Phân tích chi tiêu công

Phân tích chính sách kinh tế – xã hội

#Q

Quản lý dự án phát triển

Quản trị đa văn hoá và xuyên quốc gia

Quản trị học

Quản trị rủi ro tài chính

#T

Tài chính doanh nghiệp

Tài chính quốc tế

Thanh toán quốc tế

Thuế

Thương mại quốc tế

Tin học cơ sở

Toán cao cấp

Toán kinh tế

Tư tưởng Hồ Chí Minh

#X

Xác suất thống kê

Chúc các bạn sử dụng những tài liệu trên một cách hiệu quả để phục vụ tốt nhất cho quá trình học tập và ôn luyện của mình.

Cộng đồng sinh viên kinh tế nghiên cứu khoa học (RCES)