bìa vuông

Tiếp nối thành công của những số trước, Chuyên mục Nghiên cứu khoa học Sinh viên số thứ 7 chính thức ra mắt mang đến cho các bạn sinh viên một kho tài nguyên học tập và nghiên cứu vô cùng chất lượng.