Slider sinh nhật
Slide 1
Slide 2

CHUYÊN MỤC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN SỐ 4 (T6/2021)

CHUYÊN MỤC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN SỐ 4 (T6/2021)

Những số đầu tiên của Chuyên mục nghiên cứu khoa học sinh viên sau khi phát hành đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu mến của các sinh viên đam mê nghiên cứu khoa học. Tiếp nối thành công những số trước, Cộng đồng sinh viên kinh tế nghiên cứu khoa học (RCES) đã phối hợp với các nhóm sinh viên nghiên cứu tiếp tục xuất bản Chuyên mục Nghiên cứu khoa học sinh viên số 4 (tháng 6/2021). Bên cạnh đó, chuyên mục được bảo trợ bởi Phòng Tạp chí & Xuất bản cùng Phòng NCKH & Hợp tác phát triển trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. ...

Đọc tiếp

NHỮNG BÀI ĐĂNG MỚI NHẤT

THƯ MỜI GỬI BÀI VIẾT NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN THÁNG 9

THƯ MỜI GỬI BÀI VIẾT NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN THÁNG 9

Với mong muốn phát triển và đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên, RCES xin trân trọng m...
CHUYÊN MỤC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN SỐ 6 (6/2022)

CHUYÊN MỤC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN SỐ 6 (6/2022)

Những số đầu tiên của Chuyên mục nghiên cứu khoa học sinh viên đã nhận được sự quan tâm ...
THƯ MỜI GỬI BÀI VIẾT NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN 

THƯ MỜI GỬI BÀI VIẾT NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN 

Chuyên mục Nghiên cứu khoa học sinh viên là một kho tài liệu giá trị, đáng tin cậy, cung cấp những c...

Lỗi đạo văn trong nghiên cứu khoa học và cách phòng tránh

Tôi có thể tìm những tài liệu nghiên cứu tin cậy tại đâu?

Làm thế nào để tìm ra đề tài nghiên cứu? (Phần 1)

error: Content is protected !!