Ảnh RCES 2
Ảnh RCES 3

SỐ ĐẶC BIỆT 08: Viết báo cáo nghiên cứu – Cùng tới đích của hành trình!

SỐ ĐẶC BIỆT 08: Viết báo cáo nghiên cứu – Cùng tới đích của hành trình!

Viết báo cáo nghiên cứu là bước cuối cùng của quy trình thực hiện NCKH và thể hiện tất cả mọi nỗ lực của người nghiên cứu. Được coi là bước đặc biệt quan trọng có ý nghĩa truyền tải kết quả nghiên cứu, Cộng đồng RCES trân trọng giới thiệu 10 bài viết hữu ích nhằm giúp các nhóm sinh viên có sự chuẩn bị tốt nhất trước giờ nộp bản toàn văn công trình nghiên cứu trong mùa NCKH năm nay. Mời bạn đón đọc! Bản viết báo cáo nghiên cứu quan trọng như thế nào? Mọi nỗ lực và "chất xám" của người làm nghiên cứu đều được thể hiện rất rõ trên bản viết báo...

Đọc tiếp

NHỮNG BÀI ĐĂNG MỚI NHẤT

SỐ ĐẶC BIỆT 09: Để báo cáo và báo vệ công trình nghiên cứu thành công

SỐ ĐẶC BIỆT 09: Để báo cáo và báo vệ công trình nghiên cứu thành công

Mùa nghiên cứu khoa học của sinh viên UEB đang thực sự bước vào giờ chót, các bạn đã nộp công trình ...
Những nguồn ý tưởng cho đề tài nghiên cứu

Những nguồn ý tưởng cho đề tài nghiên cứu

Để lựa chọn được một đề tài nghiên cứu đáp ứng các tiêu chí phù hợp là một việc không đơn giản đối v...
Quy trình thực hiện nghiên cứu khoa học

Quy trình thực hiện nghiên cứu khoa học

Mùa nghiên cứu khoa học đã bắt đầu nhưng bạn lại chưa có một hình dung rõ ràng về những gì mình sẽ t...

SỐ ĐẶC BIỆT 01: Cùng UEBer đi tìm đề tài nghiên cứu

SỐ ĐẶC BIỆT O5: Sử dụng phương pháp nghiên cứu trong nghiên cứu kinh tế

SỐ ĐẶC BIỆT 07: Một số phần mềm thường được sử dụng trong nghiên cứu kinh tế